надморска височина ж

altitude

noun


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

  • Burgas — (Бургас) …   Deutsch Wikipedia

  • Х — Х, х дваесет и седма буква во македонската кирилица и во македонската латиница (H, h) како скратеница: h = хора (лат. hora) час Ха (ha) = хектар h. . хок ано, хујус ани h. е. = хок ест хл (hl.) = хектолитар h. I. = хок локо, хујус лоци h. m. =… …   Macedonian dictionary

  • изохипси — (грч. isos, hypsos висина) мн. линии на географска карта што поврзуваат места со еднаква надморска височина …   Macedonian dictionary

  • стратосфера — (лат. stratum, грч. sphaira топка) пласт од Земјината атмосфера на 10 до 11 километри надморска височина …   Macedonian dictionary

  • супстратосфера — (лат. sub, stratum слој, грч. sphaira топка) воздушен слој меѓу тропосферата и стратосферата во кој се јавува извесно покачување на температурата се наоѓа на надморска височина од 9 13 км …   Macedonian dictionary

  • јак — (тибет.) вид централноазиско говедо со мал раст, со црна боја и со опашка како на коњ како диво живее во предели на над 5. 000 метри надморска височина припитомено служи исто како обичното говедо од кое е поотпорно и посилно има дебела кожа и… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.